Mgr. Dudinská Janka

Mgr. Dudinská Janka

Psychologička a psychoterapeutka
s licenciou SKP, certifikátom EAP a certifikátom RT

Pohľad na terapeutický proces

Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto  tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy (psychodynamický, rogeriánsky, hypnoterapiu, model Virginie Satirovej, regresnú terapiu), ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať. Akúkoľvek životnú krízu, vnímam ako šancu, ktorá má v sebe potenciál zmeny a rastu. Jedno z terapeutických presvedčení psychoterapeutky V. Satirovej hovorí: „Na rovnakosti sa ľudia zbližujú, ale na rozdielnostiach rastú“.


Štúdium a práca

1974 – 1978

Štúdium na Katedre psychológie FF UK Bratislava

1981 – 1983

Skupinový psychoterapeutický výcvik – psychodynamický /PhDr. Štúrová Jana, PhDr. Kožnár Ján/

1987

Výcvikový kurz – Psychoterapia funkčných sexuálnych porúch
/psychiatrická liečebňa Kroměříž, Doc. PhDr. Kratochvíl S./

1984 - 1989

Výcviky hypnoterapie podľa Miltona Ericksona,
/PhDr. K.Balcar,CSc, prom.psych.Vančura M., PhDr.Zíka J./

1990 - 1993

Rogers – The person – Centered Approach /riad. progr. Charles Devonshire/

2000

Prevenčný program „Povedz to priamo“ /lekt. PhDr. Holubová Olga, riad. IVS v ČR/

2001– 2005

Výcvik v „Modeli Virginie Satirovej“

/prof. Walter F. Zahnd z Chico State Univerzity v Kalifornii/

2005 – 2010

Regresná terapia /lekt. Ing. Balint Patrik/

2012 – 2015

Metóda RUŠ /lektor Karel Nejedlý/

 

Osvedčenia

1997

Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú   činnosť- SKP

2000

Medzinárodný certifikát cvičiteľa Jogy

2002

Európsky certifikát EAP pre psychoterapiu

2003

Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychoterapeutickú činnosť -SKP

2008

Certifikát SPS na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

2010

Certifikát z Regresnej terapie

2015

Certifikát - terapeutka metódy RUŠ

 

Práca a profesionálne skúsenosti

1978 – 1980

Psychiatrické oddelenie Bytčica – OÚNZ Žilina– klinická psychologička

1980 – 1986

Výchovný ústav pre mládež, Spišský Hrhov

1986 – 1991

Manželská a predmanželská poradňa

1991 - 2005

Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu

od 2006

Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax

 

» Licencia SKP v povolaní psychológ

  • pre odbor poradenská psychológia
  • pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia

 

» Záverečná práca z Regresnej terapie